ΣYΛΛOΓH PINIΣMATΩN

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΡΙΝΙΣΜΑΤΩΝ CYCLONE

Evolution

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΡΙΝΙΣΜΑΤΩΝ CYCLONE
Η επεξεργασία του χάλυβα μπορεί να είναι μια ακατάστατη δουλειά, γιάυτό η EVOLUTION έχει το τέλειο εργαλείο για γρήγορο καθάρισμα των μεταλλικών ρινισμάτων και αποκομμάτων.